Cách sửa lỗi Laptop HP loa bị mất tiếng âm thanh Trên Windows 10 Nâng Cao
 
Hướng dẫn này dành cho máy tính xách tay HP và Compaq chạy Windows 10 hoặc Windows 8 .
Làm theo các bước khắc phục sự cố nâng cao trong tài liệu này để giải quyết các sự cố phát lại âm thanh trên máy tính xách tay của bạn.

Mục lục bài viết

Bước 1: Khôi phục trình điều khiển âm thanh

Nếu bạn gặp sự cố âm thanh sau khi cài đặt bản cập nhật hoặc âm thanh của bạn hoạt động trước khi bạn chạy Windows Update, hãy thử khôi phục trình điều khiển âm thanh của bạn.
 1. Tìm kiếm Windows for Device Manager – Windows cho Device Manager Trình quản lý Thiết bị , sau đó nhấp vào Device ManageTrình quản lý Thiết bị trong danh sách kết quả.
 2. Nhấp đúp vào Sound, video and game controllers (Bộ điều khiển âm thanh, video và trò chơi) hoặc nhấp vào mũi tên bên cạnh để mở rộng.
 3. Bấm chuột phải vào danh sách cho thẻ âm thanh hoặc thiết bị âm thanh của bạn, sau đó bấm Properties (Thuộc tính) .
 4. Bấm vào tab Driver Trình điều khiển , sau đó bấm Roll Back Driver (Quay lại Trình điều khiển) .
  Cách sửa lỗi Laptop HP loa bị mất tiếng âm thanh Trên Windows 10 Nâng Cao
 5. Đọc và làm theo hướng dẫn, sau đó bấm Yes  nếu bạn muốn khôi phục trình điều khiển âm thanh của mình.

Bước 2: Đặt thiết bị phát lại âm thanh mặc định

Chọn thiết bị phát lại âm thanh để sử dụng làm mặc định.
 1. Trong Windows, tìm kiếm và mở Change system sounds (Thay đổi âm thanh hệ thống) .
 2. Bấm vào tab Playback (Phát lại) , chọn thiết bị phát lại của bạn, sau đó bấm Set Default – Đặt Mặc định . Nếu chỉ có một thiết bị phát lại được liệt kê, thiết bị này được đặt thành mặc định tự động.
  GHI CHÚ: 
  Nếu bạn đang gặp sự cố khi đặt thiết bị âm thanh HDMI làm thiết bị phát lại mặc định, hãy đi tới Khắc phục sự cố về âm thanh và hiển thị HDMI để biết thêm thông tin.
  Cách sửa lỗi Laptop HP loa bị mất tiếng âm thanh Trên Windows 10 Nâng Cao
 3. Với thiết bị phát lại mặc định được chọn, hãy nhấp vào Configure Định cấu hình .
  Cách sửa lỗi Laptop HP loa bị mất tiếng âm thanh Trên Windows 10 Nâng Cao
 4. Nhấp vào thiết lập loa của bạn trong Audio channelsKênh âm thanh .
  GHI CHÚ: 
  Nếu bạn muốn sử dụng đầu ra HDMI, hãy chọn Âm thanh kỹ thuật số (HDMI). Truy cập Khắc phục sự cố về màn hình và âm thanh HDMI để biết thêm thông tin.
 5. Nhấp vào TestKiểm tra để gửi âm thanh đến từng loa hoặc chọn một loa riêng lẻ để gửi âm thanh đến loa đó.
  • Nếu âm thanh được nghe chính xác, bạn đã hoàn tất việc khắc phục sự cố.
  • Nếu không có âm thanh từ một hoặc nhiều loa hoặc nếu loại cấu hình đã thay đổi, hãy nhấp vào Next Tiếp theo rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất thiết lập loa.
  Cách sửa lỗi Laptop HP loa bị mất tiếng âm thanh Trên Windows 10 Nâng Cao
 6. Kiểm tra âm thanh. Nếu sự cố âm thanh vẫn tiếp diễn, hãy tiếp tục bước tiếp theo.

Bước 3: Cập nhật trình điều khiển âm thanh trong Trình quản lý thiết bị

Bật thiết bị âm thanh, sau đó cập nhật trình điều khiển âm thanh bằng Device Manager Trình quản lý thiết bị.
 1. Trong Windows, tìm kiếm và mở Trình quản lý thiết bị .
  Nhấp vào Trình quản lý thiết bị trong kết quả tìm kiếm
 2. Bấm đúp vào  Audio inputs and outputs – đầu vào và đầu ra âm thanh .
 3. Nếu thiết bị âm thanh được liệt kê với mũi tên xuống , thiết bị đó đã bị vô hiệu hóa. Bấm chuột phải vào tên thiết bị âm thanh, sau đó chọn Enable Bật thiết bị để bật lại thiết bị.
  Cách sửa lỗi Laptop HP loa bị mất tiếng âm thanh Trên Windows 10 Nâng Cao
 4. Khi thiết bị âm thanh được bật, bấm chuột phải vào thiết bị âm thanh, sau đó chọn Update driver Cập nhật trình điều khiển .
  Chọn trình điều khiển cập nhật
 5. Nhấp vào Search automatically for updated driver softwareTự động tìm kiếm phần mềm trình điều khiển được cập nhật .
  Chọn tìm kiếm cập nhật trình điều khiển tự động
 6. Chờ trong khi Windows kiểm tra và cài đặt bất kỳ trình điều khiển đã cập nhật nào. Nếu được nhắc, hãy khởi động lại máy tính.
  Một cửa sổ hiển thị với các kết quả tìm kiếm.
  • Nếu Windows đã cập nhật trình điều khiển âm thanh , hãy kiểm tra âm thanh. Nếu sự cố âm thanh vẫn tiếp diễn sau khi cập nhật trình điều khiển, hãy tiếp tục đến bước thực hiện khôi phục cài đặt gốc .
  • Nếu trình điều khiển mới nhất đã được cài đặt , hãy tiếp tục với các bước này.
   Windows đã cập nhật thành công phần mềm trình điều khiển của bạn
 7. Trong Windows, tìm kiếm và mở Trình quản lý thiết bị .
  Chọn Trình quản lý Thiết bị trong kết quả tìm kiếm
 8. Bấm đúp vào đầu vào và đầu ra âm thanh .
 9. Bấm chuột phải vào thiết bị âm thanh, sau đó chọn Gỡ cài đặt thiết bị .
  Chọn Gỡ cài đặt thiết bị
 10. Khi cửa sổ Gỡ cài đặt thiết bị mở ra, hãy chọn Gỡ cài đặt .
  Chọn gỡ cài đặt
 11. Khởi động lại máy tính để cài đặt lại trình điều khiển.
 12. Kiểm tra âm thanh. Nếu sự cố âm thanh vẫn tiếp diễn sau khi cài đặt lại trình điều khiển, hãy tiếp tục bước tiếp theo.

Bước 4: Thực hiện khôi phục cài đặt gốc

Tiến hành khôi phục cài đặt gốc để giải quyết các sự cố âm thanh trên sổ ghi chép của bạn. Đi tới Thực hiện khôi phục cài đặt gốc để biết thêm thông tin.
Kiểm tra âm thanh. Nếu khôi phục cài đặt gốc không giải quyết được sự cố âm thanh, hãy tiếp tục sang bước tiếp theo.

Bước 5: Đặt lại BIOS về mặc định

Cài đặt BIOS bị hỏng hoặc không chính xác có thể gây ra các vấn đề về âm thanh. Khôi phục các giá trị BIOS mặc định.
GHI CHÚ: 
Tiện ích Thiết lập BIOS của bạn có thể trông khác với hình ảnh hiển thị, nhưng các bước để khôi phục mặc định BIOS thì giống nhau.
 1. Tắt máy tính.
 2. Nhấn nút Nguồn , sau đó nhấn liên tục ESC cho đến khi Menu Khởi động mở ra.
  GHI CHÚ: 
  Nếu bạn không nhấn phím ESC vào thời điểm thích hợp và máy tính vẫn tiếp tục quá trình khởi động, hãy tắt máy tính, sau đó thử lại quy trình.
  Ví dụ về Menu Khởi động
 3. Trên màn hình Startup Menu , nhấn F10 để truy cập BIOS Setup Utility, sau đó sử dụng các phím mũi tên để chọn tab Exit .
 4. Chọn Tải cài đặt mặc định .
  Một ví dụ về tiện ích thiết lập BIOS với các mặc định thiết lập tải và thoát được đánh dấu
 5. Chọn Thoát khỏi Lưu thay đổi , sau đó chọn  để lưu các thay đổi.
  Ví dụ về việc chọn có để xác nhận lưu cài đặt mặc định BIOS khi thoát.
 6. Nhấn Esc , sau đó nhấn Enter để thoát BIOS.
  Cài đặt mặc định được khôi phục, tiện ích Thiết lập BIOS đóng và máy tính khởi động vào Windows.
 7. Kiểm tra âm thanh. Nếu sự cố âm thanh vẫn tiếp diễn, hãy tiếp tục bước tiếp theo.

Bước 6: Chạy kiểm tra âm thanh từ HP PC Hardware Diagnostics

Chạy Kiểm tra âm thanh chẩn đoán phần cứng của HP PC để đảm bảo thiết bị âm thanh đang hoạt động bình thường. Trong quá trình kiểm tra, một vài nốt nhạc được chơi theo trình tự và sau đó được lặp lại. Quá trình kiểm tra có thể mất 1 phút để hoàn thành đối với mỗi cổng đầu ra âm thanh.
 1. Để tải xuống phiên bản mới nhất của HP PC Hardware Diagnostics dành cho Windows, hãy chuyển đến HP Hardware Diagnostics trang mạng.
 2. Trong phần Windows Chẩn đoán Phần cứng Máy tính HP, nhấp vào Tải xuống Chẩn đoán Windows , sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để tải xuống và cài đặt phần mềm.
 3. Trong Windows, tìm kiếm HP PC Hardware Diagnostics Windows , bấm chuột phải vào ứng dụng trong kết quả tìm kiếm, sau đó chọn Chạy với tư cách quản trị viên .
  Đang chạy với tư cách quản trị viên
  Menu Chính Chẩn đoán Phần cứng Máy tính HP hiển thị.
  Menu chính của HP PC Hardware Diagnostics
 4. Nhấp vào Kiểm tra thành phần .
  Menu kiểm tra thành phần
 5. Trên cửa sổ menu Kiểm tra Thành phần, bấm Âm thanh , sau đó chọn Kiểm tra Phát lại Âm thanh .
  Cách sửa lỗi Laptop HP loa bị mất tiếng âm thanh Trên Windows 10 Nâng Cao
 6. Nhấp vào Chạy một lần .
  Cách sửa lỗi Laptop HP loa bị mất tiếng âm thanh Trên Windows 10 Nâng Cao
 7. Bấm Tiếp theo , sau đó chọn một thiết bị phát lại âm thanh để bắt đầu kiểm tra.
  Trong quá trình thử nghiệm, một vài nốt nhạc được phát theo trình tự và lặp đi lặp lại.
  Cách sửa lỗi Laptop HP loa bị mất tiếng âm thanh Trên Windows 10 Nâng Cao
 8. Khi Kiểm tra âm thanh hoàn tất, hãy nhấp vào  hoặc Không , tùy thuộc vào những gì bạn đã nghe thấy trong quá trình kiểm tra âm thanh.
  Chọn có hoặc không để xác nhận xem bạn có nghe thấy âm thanh hay không
  Kết quả kiểm tra âm thanh hiển thị trên màn hình.
  Cách sửa lỗi Laptop HP loa bị mất tiếng âm thanh Trên Windows 10 Nâng Cao
  • Nếu kết quả kiểm tra âm thanh đạt, hãy bấm Kết thúc , đóng công cụ, sau đó khởi động lại máy tính.
  • Nếu kiểm tra âm thanh không thành công, hãy ghi lại ID lỗi (mã 24 chữ số) để bạn có sẵn khi liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của HP. Thông tin này cũng có sẵn trong Nhật ký kiểm tra .
   Cách sửa lỗi Laptop HP loa bị mất tiếng âm thanh Trên Windows 10 Nâng Cao
Nếu Kiểm tra phát lại âm thanh đã vượt qua mà không có lỗi nhưng sự cố âm thanh vẫn tiếp diễn, hãy tiếp tục sang bước tiếp theo.

Bước 7: Cập nhật BIOS

Cập nhật BIOS có thể giải quyết một số vấn đề về âm thanh. Đi tới Cập nhật BIOS để biết thêm thông tin.
Kiểm tra âm thanh. Nếu cập nhật BIOS không giải quyết được sự cố âm thanh, hãy tiếp tục sang bước tiếp theo.

Bước 8: Khôi phục máy tính của bạn

Nếu bạn đã hoàn thành các bước khắc phục sự cố trước đó mà âm thanh vẫn không hoạt động bình thường, hãy đặt lại máy tính của bạn. Máy tính có âm thanh hoạt động trong quá khứ có thể được khôi phục trở lại thời điểm đó. Đi tới Sử dụng Khôi phục Hệ thống của Microsoft (Windows 8, 10) để biết thêm thông tin.

Bước 9: Đặt lại máy tính của bạn

Nếu bạn đã hoàn thành các bước khắc phục sự cố trước đó mà âm thanh vẫn không hoạt động bình thường, hãy đặt lại máy tính của bạn. Đi tới Đặt lại máy tính của bạn (Windows 10) hoặc Đặt lại PC của bạn để giải quyết vấn đề (Windows 8) để biết thêm thông tin.

Bước 10: Liên hệ với HP hoặc Đại lý ủy quyền

Nếu các bước trên không giải quyết được sự cố âm thanh trên máy tính của bạn, thì việc sửa chữa có thể là cần thiết. Đi tới Liên hệ với bộ phận hỗ trợ để được hỗ trợ thêm.
 
Hotline hỗ trợ: 0912 311 289
 
Cách sửa lỗi Laptop HP loa bị mất tiếng âm thanh Trên Windows 10 Nâng Cao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0912311289